Tietosuojaseloste | Privacy Policy

Tämä tietosuojaseloste koskee yrityksen ELR Oy, Y-tunnus 2543886-9, verkkosivuja eijaliisa.fi.

Yhteenveto

Keräämme vain tarvittavia tietoja. Markkinoimme palveluitamme sähköpostilla vain nimenomaisen suostumuksensa tähän antaneille. Emme profiloi asiakkaitamme millään tavalla. Turvaamme tietojasi mahdollisimman hyvin.

Johdanto

Sivustomme vierailijoiden yksityisyys on meille hyvin tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo, mihin käytämme henkilötietojasi.

Kun hyväksyt tietosuojakäytännön mukaisen evästeiden käyttämisen ensimmäistä kertaa sivustolla vieraillessasi, hyväksyt evästeiden käytön myös jokaisella tulevalla vierailukerralla.

Huomionosoitus

Tämä dokumentti on luotu SEQ Legalin (seqlegal.com) käyttämää pohjaa hyödyntäen, dokumentin muokkaaja on Eija-Liisa Rautiainen.

Henkilötietojen kerääminen

Seuraavanlaisia henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

tietoja laitteestasi, mukaan lukien maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmä;
tietoja vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus, nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut;
tietoja, jotka annat sivustomme palveluja käyttäessäsi;
sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet;
kaiken sivustomme kautta tai sähköpostitse lähettämäsi viestinnän sisältämiä tietoja, mukaan lukien sekä viestin sisältö että metatiedot.

Lisäksi kaikki tiedot, jotka toimitat meille joko suullisesti tai kirjallisesti.
mitä tahansa muita henkilötietoja, joita lähetät meille.

Henkilötietojesi käyttö

Sivustomme kautta tai muutoin meille toimitettuja henkilötietoja käytetään tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten sekä relevanteilla sivustomme sivuilla. Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilökohtaisen neuvonannon perustana
 • sivustomme ja liiketoimintamme ylläpito;
 • sivustomme palveluiden käytön mahdollistaminen;
 • sivustomme kautta ostettujen palveluiden tarjoaminen;
  muun kuin mainonnallisen kaupallisen viestinnän lähettäminen;
 • erikseen pyydettyjen sähköposti-ilmoitusten lähettäminen;
  omaan liiketoimintaamme liittyvän markkinointiviestinnän toimitus, joko sivuston sisäisillä kirjoituksilla tai, mikäli olet sen erikseen hyväksynyt, sähköpostilla tai vastaavalla toimitustavalla (voit koska tahansa tiedottaa meille, ettet enää halua markkinointiviestintää);
 • niiden sivustoomme liittyvien kysymysten ja valitusten hoitaminen, jotka sinä olet lähettänyt tai jotka koskevat sinua;
 • sivustomme suojaaminen ja petosten ennaltaehkäisy;
  sivustomme käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen muihin tarkoituksiin.

Emme kerää muuta tietoa kuin mitä toimeksiannon toteuttaminen vaatii. Näin ollen henkilökohtaisessa neuvonannossa emme esim. kysele henkilön henkilötunnusta, ellei neuvonanto tai toimenpide sitä vaatii.

Ilman nimenomaista suostumustasi emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai tietojen edelleen luovutusta varten.

Henkilötietojen jakaminen

Me voimme jakaa henkilötietojasi:

 • lain vaatimissa tilanteissa;
 • meneillään oleviin tai mahdollisiin oikeudellisiin menettelyihin liittyen;
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen);
 • jonkin liiketoimintamme tai omaisuuserämme ostajalle (tai mahdolliselle ostajalle);

Tässä tietosuojakäytännössä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Kansainvälinen tiedonsiirto

Sivustollamme julkaistavaksi antamasi henkilötiedot voivat internetin välityksellä olla saatavilla maailmanlaajuisesti. Emme voi ennaltaehkäistä tietojesi käyttöä tai väärinkäyttöä kolmannen osapuolen toimesta.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

– Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Tämä osio kuvaa tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme ja menettelymme, joiden tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme laillisia velvoituksiamme henkilötietojen säilytystä ja poistamista koskien.

Mitä tahansa tarkoitusta tai useampia tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Artiklaa G-2 heikentämättä, yleensä poistamme henkilötiedot seuraavien päivämäärien/aikojen puitteissa:

Henkilön tai yrityksen, joka on tehnyt sopimuksen henkilökohtaisesta neuvonannosta, henkilötiedot ja kaikki asiakkuuteen liittyvät dokumentit, muistiot ja muut tiedostot poistetaan vuosi sopimuksen päätyttyä. 

Henkilön, joka on ostanut palveluitamme verkossa, henkilö- ja ostoon liittyvät tiedot säilytetään yhden vuoden ajan.

Muista tämän osion määrityksistä poiketen säilytämme henkilötietoja säilyttäviä dokumentteja (myös sähköisiä dokumentteja):

 • lain asettamien velvoitteiden mukaisesti:
 • mikäli uskomme dokumenttien olevan oleellisia meneillään olevan tai mahdollisen oikeudellisen menettelyn vuoksi; sekä
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen).

Henkilötietojen turvallisuus

Järjestämme kohtuulliset tekniset ja organisatoriset varotoimet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään henkilötietojesi menetystä, väärinkäyttöä tai muuttamista.

Säilytämme kaikkia meille antamiasi henkilötietoja suojatuilla (salasanoilla ja palomuurilla) palvelimillamme tai pilvessä.

Tiedostat, että tiedon siirto internetin välityksellä on luonnostaan turvatonta, emmekä voi taata internetin välityksellä lähetetyn tiedon turvallisuutta.

Muutokset

Päivitämme tietosuojakäytäntöä aika ajoin julkaisemalla sivustollamme uuden version. Sinun tulisi silloin tällöin tarkistaa tämä sivu, jotta varmasti ymmärrät tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse tai sivustomme yksityisviestijärjestelmän välityksellä.

Oikeutesi

Sinulla on:
1. oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
2. oikeus tietojen oikaisemiseen
3. oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
4. oikeus vastustaa käsittelyä
5. oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Pyydämme Sinua oma-aloitteisesti ilmoittamaan meille muuttuneita tietoja, jos tiedot edellyttävät päivittämistä.

Evästeet

Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi.

Seuraamme verkkosivujemme käyttöä Google Analytics- palvelulla, jonka avulla kehitämme sivujen toimintaa.

Yhteystiedot ja vastuuhenkilö

Tietosuojasta vastaa  Eija-Liisa Rautiainen, elrautiainen@eijaliisa.fi.


Privacy policy

This privacy policy applies to the website of ELR Oy, business ID 2543886-9, www.eijaliisa.fi.

Summary

We collect only the information we need. We only market our services by e-mail to those who have given their explicit consent. We do not profile our customers in any way. We secure your information as much as possible.

Introduction

The privacy of visitors to our website is very important to us and we are committed to protecting it. This privacy policy explains what we do with your personal information.

By agreeing to the use of cookies in accordance with this Privacy Policy the first time you visit our site, you agree to our use of cookies on each subsequent visit.

Notice

This document has been created using the platform used by SEQ Legal (seqlegal.com), edited by Eija-Liisa Rautiainen.

Collection of personal data

The following types of personal data may be collected, stored and used:

information about your device, including geographic location, browser type and version, and operating system;
Information about your visits and use of the site, including referral referrals, length of visit, pages viewed and site navigation paths;
information that you provide when you use our site services;
information generated by your use of the site, including the timing, frequency and conditions of use of the site;
information contained in any communication you send to us through our site or by email, including both the content and metadata of the communication.

In addition, any information that you provide to us, either verbally or in writing.
Any other personal information that you send to us.

Use of your personal data

Personal information provided to us through our Site or otherwise will be used for the purposes set out in this Privacy Policy and on relevant pages of our Site. We may use your personal data for the following purposes:

as a basis for personalised advice
To provide you with personalised advice to help us to provide you with personalised advice, as a basis for personal consultation, and to maintain our website and our business;
to enable you to use the services on our site;
to provide services purchased through our site;
to enable us to provide you with the services you use on our site; to enable us to provide you with the services you use on our site
sending unsolicited email notifications;
delivering marketing communications relating to our own business, either by posting on the site or, if you have specifically consented, by email or similar means (you may inform us at any time that you no longer wish to receive marketing communications);
dealing with questions or complaints about our site that you have sent us or that concern you;
protecting our site and preventing fraud;
enforce our site terms of use for other purposes.

We do not collect any information other than what is required to fulfil the mandate. Thus, for example, we will not ask for a person’s personal identification number in a personal consultation unless the consultation or action requires it.

Without your explicit consent, we will not disclose your personal data to third parties for the purposes of direct marketing or onward transfer.

Sharing of personal data

We may share your personal data:

As required by law;
in connection with ongoing or potential legal proceedings;
to establish, exercise or defend our legal rights (including disclosure in connection with fraud prevention and credit risk reduction);
to a purchaser (or prospective purchaser) of any of our businesses or assets;
Except as set out in this Privacy Policy, we will not disclose your personal information to third parties.

International data transfers

The personal information you provide to us for publication on our Site may be accessible worldwide via the Internet. We cannot prevent the use or misuse of your data by third parties.

Information (first name, last name and email address) of users on our email list is transferred to software outside the EU or the European Economic Area:

– Google Analytics, which analyses monthly visitor data on the website. This program does not, however, collect any personal data about the users of the website.

Storage of personal data

This section describes our data retention policies and procedures designed to ensure that we comply with our legal obligations regarding the retention and deletion of personal data.

Personal information we collect for any purpose or purposes will not be retained for longer than necessary.

Without prejudice to Article G-2, we will generally delete personal data within the following dates/times:

The personal data of an individual or firm that has entered into a contract for personal advice and all documents, memoranda and other files relating to the client relationship will be deleted one year after the end of the contract.

For a person who has purchased our services online, personal and purchase-related data will be retained for one year.

Contrary to the other specifications in this section, we store documents (including electronic documents) that contain personal data:

in accordance with the obligations imposed by law:
where we believe the documents are relevant to ongoing or potential legal proceedings; and
to establish, exercise or defend our legal rights (including disclosure in connection with fraud prevention and credit risk reduction).
Security of personal data

We take reasonable technical and organisational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal data.

We store any personal data you provide to us on our secure (password and firewall protected) servers or in the cloud.

You understand that the transmission of information over the Internet is inherently insecure and we cannot guarantee the security of any information transmitted over the Internet.

Changes

We will update this Privacy Policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page from time to time to make sure you understand any changes to the Privacy Policy. We will notify you of any changes by email or through our site’s private messaging system.

Your rights

You have:
1. the right to inspect personal data about you
2. the right to rectify your personal data
3. the right to restrict processing (for example, you can refuse marketing)
4. the right to object to processing
5. the right to withdraw consent (for example, you can withdraw your consent to marketing)
6. the right to lodge a complaint with a supervisory authority

Please note that you only have a ”right to be forgotten” if we are not under a legal obligation to continue processing your personal data.

We will ask you to inform us of any changes to your data on your own initiative if it requires updating.

Cookies

Cookies help us to target services to the needs of visitors to the site and, for example, to speed up the loading of the site. Allowing cookies will make your use of the site smoother. If you do not agree to the collection of cookies, you should stop using the site immediately.

We use Google Analytics to monitor the use of our website and to improve its performance.

Contact details and responsible person

Eija-Liisa Rautiainen, elrautiainen@eijaliisa.fi, is responsible for data protection.

Scroll to Top