Kehittäminen

Tarjoan asiakastyötä tekeville organisaatioille yhteistoiminnallisen kehittämisen mahdollisuuksia. Käytin väitöskirjatutkimuksessani yhteistoiminnallista työntekijöiden ja asiakkaiden haastattelumenetelmää (Yhteisen tutkimisen haastattelu), joka soveltuu moniin tilanteisiin, joissa halutaan tutkia asiakkaiden kokemuksia heidän saamastaan palvelusta ja samaan aikaan auttaa ammattilaisia kehittymään työssään. Voimme käyttää myös muita yhteisen kehittämisen menetelmiä.

Koulutuksen ja työnohjauksen yhdistäminen kehittämistyöhön on minulle luontevaa. Esim. voimavarakeskeisen asiakastyön koulutus ja sitä seuraava työnohjausprosessi antaa uusia työ- ja ajattelutapoja monenlaiseen sosiaali- ja terveysalan työhön.

Voin tulla pitämään kehittämispäivää, tehdä kanssanne muutaman päivän kehittämisprojekteja tai pidempiä, esim. vuoden mittaista kehittämisyhteistyötä. Ajatuksenani on kehittämiskumppanuus, johon itse tuon oman dialogisen ja yhteistoiminnallisen osaamiseni ja johon asiakasorganisaatio tuo käytännön työstä nousseet kehittämistarpeensa. Yhdessä rakennamme prosessin, jossa näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan.

Scroll to Top