Julkaisuni

IN ENGLISH

Fagerstöm, K. & Rautiainen, E-L. (2015) Family Therapy Expertise in Public Health and Welfare Services. Fokus på familjen, 1, 25-41.
Rautiainen E-L & Aaltonen, J. (2010) Depression: The differing narratives of couples in couple therapy. The Qualitative Report, 15, 156-175.
Rautiainen, E-L., & Seikkula, J. (2009) Clients as Co-researchers:  How Do Couples Evaluate Couple Therapy for Depression? Journal of Systemic Therapies, 28, 41-60.
Rautiainen, E-L., & Seikkula, J. (2010) Focusing on therapists in co-research interviews: How do therapists see couple therapy? Journal of Systemic Therapies, 29, 23-43.

SUOMEKSI

Rautiainen Eija-Liisa (2023). Ilo ja huumori työnohjaajan työssä. Osviitta, 4, 14-18.
Fagerström, Katarina ja Rautiainen Eija-Liisa (2023). Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutuksen kehityskaari ja vuoden 2022 kouluttajakoulutuksen arviointi. Työpaperi 13/2023. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Pruuki, Lassi & Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Eettisiä näkökulmia voimavarakeskeiseen työnohjaukseen. Ratkes, 3, 6-11.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Lapsi ja nuori pitkittyneen eroprosessin keskellä. Kirjassa Heikinheimo, K. ja Teerijoki, E. (toim.). Uusperheen ABZ. Käsikirja uusperheen elämään. Helsinki: Uusperheiden liitto.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Dialogisuuden äärellä. Puheterapeutti, 3, 34-37.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Kommenttiartikkeli: Lyhyesti – Dialoginen lyhytpsykoterapia perheiden ja parien kanssa. Perheterapia, 3, 2022.
Pruuki, Lassi & Rautiainen, Eija-Liisa (2020). Sisäisen dialogin käyttö työnohjauksessa ja perheterapiassa. Ratkes, 3-4, 64-69.
Rautkallio, Aino Maija, Rautiainen, Eija-Liisa (2016). Yhteisen tutkimisen haastattelu. Perheterapia, 2, 36-49. (vertaisarvioitu artikkeli)
Pruuki, Lassi, Rautiainen Eija-Liisa (2016). No voi ei! Kriittisen palautteen vastaanottaminen ja tutkiminen työnohjauksessa. Osviitta, 2, 4-11.
Rautiainen, Eija-Liisa (2014). Käytännön perheterapeutti perheterapiaa tutkimassa. Perheterapia, 4, 14-18.
Kettunen, Marianna, Metelinen, Juha, Rautiainen, Eija-Liisa (2014). Monen perheen terapeuttinen ryhmä: dialoginen ja reflektiivinen ryhmämalli. Perheterapia, 2, 33-39.
Rautiainen, Eija-Liisa (2012). Asiakaspariskunnat ja terapeutit arvioimassa masennuksen pariterapiaa. Perheterapia, 2, 27-34.
Rautiainen, Eija-Liisa, Kuhlman, Ilpo, Seikkula, Jaakko (2012). Suositukset pariterapian järjestämisestä julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Perheterapia, 2, 35-38.
Seikkula, Jaakko ja Rautiainen, Eija-Liisa (2011). Keskusteluhoito ja psykoterapia: Systeemiset psykoterapiat. Kirjassa: T. Heiskanen, M.O. Huttunen ja J. Tuulari (toim.) Masennus. Hämeenlinna: Duodecim. 
Kuusinen Anneli ja Rautiainen Eija-Liisa (2009). Masentunut aikuinen peruspalveluissa. Kirjassa P. Larivaara, S. Lindroos ja T. Heikkilä (toim.) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Jyväskylä: Duodecim. 
Rautiainen Eija-Liisa (2009) Pariterapia masennuksen hoitona. Kirjassa P. Larivaara, S. Lindroos ja T. Heikkilä (toim.) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Jyväskylä: Duodecim.
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Dialogisuus pariterapiassa. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku. 
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Yhteistoiminnallinen asiantuntijuus. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku.
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Yhteisen tutkimisen haastattelu. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku. 
Rautiainen Eija-Liisa (2007) Kokemuksia masennuksen pariterapiasta. Perheterapia, 4, 18-27.
Rautiainen Eija-Liisa & Seikkula Jaakko:(2006) Narratiivisia ja dialogisia näkökulmia masennuksen pari- ja perheterapiaan. Kirjassa H. Niskanen (Toim.) Perheterapia keskellä elämää. Toisen suomalaisen perheterapiakongressin kongressijulkaisu. Suomen Perheterapiayhdistys.
Seikkula Jaakko, Rautiainen Eija-Liisa, Wahlbeck Jan-Christer (2005): Oliko Tolstoi sittenkään väärässä: perheterapian tuloksellisuudesta. Perheterapia 3, 6-13.
Rautiainen Eija-Liisa (2003) Pariterapiaa masentuneille. Kirjassa H. Toivakka (Toim.) Perheterapian kehittyvä ammattikäytäntö. Ensimmäisen suomalaisen perheterapiakongressin kongressijulkaisu. Suomen Perheterapiayhdistys.
Pohto Seija, Rautiainen Eija-Liisa: Mitä koulutetut perheterapeutit tekevät? (1992) Perheterapia 3, 12-17.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eija-Liisa Rautiainen
Scroll to Top