Julkaisuni

IN ENGLISH

Fagerstöm, K. & Rautiainen, E-L. (2015) Family Therapy Expertise in Public Health and Welfare Services. Fokus på familjen, 1, 25-41.
Rautiainen E-L & Aaltonen, J. (2010) Depression: The differing narratives of couples in couple therapy. The Qualitative Report, 15, 156-175.
Rautiainen, E-L., & Seikkula, J. (2009) Clients as Co-researchers:  How Do Couples Evaluate Couple Therapy for Depression? Journal of Systemic Therapies, 28, 41-60.
Rautiainen, E-L., & Seikkula, J. (2010) Focusing on therapists in co-research interviews: How do therapists see couple therapy? Journal of Systemic Therapies, 29, 23-43.

SUOMEKSI

Fagerström, Katarina ja Rautiainen Eija-Liisa (2023). Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutuksen kehityskaari ja vuoden 2022 kouluttajakoulutuksen arviointi. Työpaperi 13/2023. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Pruuki, Lassi & Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Eettisiä näkökulmia voimavarakeskeiseen työnohjaukseen. Ratkes, 3, 6-11.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Lapsi ja nuori pitkittyneen eroprosessin keskellä. Kirjassa Heikinheimo, K. ja Teerijoki, E. (toim.). Uusperheen ABZ. Käsikirja uusperheen elämään. Helsinki: Uusperheiden liitto.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Dialogisuuden äärellä. Puheterapeutti, 3, 34-37.
Rautiainen, Eija-Liisa (2022). Kommenttiartikkeli: Lyhyesti – Dialoginen lyhytpsykoterapia perheiden ja parien kanssa. Perheterapia, 3, 2022.
Pruuki, Lassi & Rautiainen, Eija-Liisa (2020). Sisäisen dialogin käyttö työnohjauksessa ja perheterapiassa. Ratkes, 3-4, 64-69.
Rautkallio, Aino Maija, Rautiainen, Eija-Liisa (2016). Yhteisen tutkimisen haastattelu. Perheterapia, 2, 36-49. (vertaisarvioitu artikkeli)
Pruuki, Lassi, Rautiainen Eija-Liisa (2016). No voi ei! Kriittisen palautteen vastaanottaminen ja tutkiminen työnohjauksessa. Osviitta, 2, 4-11.
Rautiainen, Eija-Liisa (2014). Käytännön perheterapeutti perheterapiaa tutkimassa. Perheterapia, 4, 14-18.
Kettunen, Marianna, Metelinen, Juha, Rautiainen, Eija-Liisa (2014). Monen perheen terapeuttinen ryhmä: dialoginen ja reflektiivinen ryhmämalli. Perheterapia, 2, 33-39.
Rautiainen, Eija-Liisa (2012). Asiakaspariskunnat ja terapeutit arvioimassa masennuksen pariterapiaa. Perheterapia, 2, 27-34.
Rautiainen, Eija-Liisa, Kuhlman, Ilpo, Seikkula, Jaakko (2012). Suositukset pariterapian järjestämisestä julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Perheterapia, 2, 35-38.
Seikkula, Jaakko ja Rautiainen, Eija-Liisa (2011). Keskusteluhoito ja psykoterapia: Systeemiset psykoterapiat. Kirjassa: T. Heiskanen, M.O. Huttunen ja J. Tuulari (toim.) Masennus. Hämeenlinna: Duodecim. 
Kuusinen Anneli ja Rautiainen Eija-Liisa (2009). Masentunut aikuinen peruspalveluissa. Kirjassa P. Larivaara, S. Lindroos ja T. Heikkilä (toim.) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Jyväskylä: Duodecim. 
Rautiainen Eija-Liisa (2009) Pariterapia masennuksen hoitona. Kirjassa P. Larivaara, S. Lindroos ja T. Heikkilä (toim.) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Jyväskylä: Duodecim.
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Dialogisuus pariterapiassa. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku. 
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Yhteistoiminnallinen asiantuntijuus. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku.
Rautiainen Eija-Liisa (2009): Yhteisen tutkimisen haastattelu. Kirjassa R. Soisalo (Toim.) Kongressikirja. Kolmas suomalainen perheterapiakongressi. Suomen perheterapiayhdistys. Painosalama, Turku. 
Rautiainen Eija-Liisa (2007) Kokemuksia masennuksen pariterapiasta. Perheterapia, 4, 18-27.
Rautiainen Eija-Liisa & Seikkula Jaakko:(2006) Narratiivisia ja dialogisia näkökulmia masennuksen pari- ja perheterapiaan. Kirjassa H. Niskanen (Toim.) Perheterapia keskellä elämää. Toisen suomalaisen perheterapiakongressin kongressijulkaisu. Suomen Perheterapiayhdistys.
Seikkula Jaakko, Rautiainen Eija-Liisa, Wahlbeck Jan-Christer (2005): Oliko Tolstoi sittenkään väärässä: perheterapian tuloksellisuudesta. Perheterapia 3, 6-13.
Rautiainen Eija-Liisa (2003) Pariterapiaa masentuneille. Kirjassa H. Toivakka (Toim.) Perheterapian kehittyvä ammattikäytäntö. Ensimmäisen suomalaisen perheterapiakongressin kongressijulkaisu. Suomen Perheterapiayhdistys.
Pohto Seija, Rautiainen Eija-Liisa: Mitä koulutetut perheterapeutit tekevät? (1992) Perheterapia 3, 12-17.

Scroll to Top