Koulutus

Mitä koulutusta?

Tarjoan koulutuspalveluja luennoista ja lyhemmistä koulutuskokonaisuuksista pitkiin prosessikoulutuksiin. Minulle on kouluttajana tärkeää, että käymme keskustelua koulutuksen tilaajan tarpeista ja niiden pohjalta räätälöimme koulutuksen vastaamaan ko. tarpeita. Ammatillisissa verkostoissani on paljon kouluttajia, joiden kanssa voin tehdä yhteistyötä isompien koulutusprojektien tiimoilta.

Teemoja, joista mm. mielelläni koulutan:

  • dialogisuus ja reflektiivisyys 
  • yhteistoiminnallisuus
  • voimavarakeskeisyys
  • eettiset kysymykset
  • ammattilaisena kehittyminen
  • masennuksen pariterapeuttinen hoito
  • Lapset pois eroriidoista – ryhmämalli 

Millainen kouluttaja olen?

Minua on usein luonnehdittu helposti lähestyttäväksi, selkeäksi ja viisaaksi kouluttajaksi. Minulla on taito synnyttää dialogeja, niin osallistujien kesken kuin yhdessä heidän kanssaan. Koulutuspäiviini kuuluu kokemuksen kautta oppimista, kokeilemista ja oivaltamisen iloa. Teorian ja käytännön jatkuva vuorottelu ja toisiinsa liittäminen on tapani auttaa osallistujia oppimaan, lämmintä huumoria unohtamatta.

Tarjoan koulutuksia paikan päällä ja myös etänä.

Eija-Liisa Rautiainen
Scroll to Top