Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Ajattelen, että työnohjaus on aika ja paikka pohtia työntekijän omaa suhdetta työhön. Mikä on ydintehtävämme, mitkä ovat arvomme, miten voimme näissä olosuhteissa parhaiten tehdä työtämme? 

Tapani työnohjata

Oma viitekehykseni on voimavarakeskeinen, dialoginen ja yhteistoiminnallinen. Pidän työnohjaajana huolta keskustelun etenemisestä, autan ohjattavia valitsemaan käsiteltävän aiheen ja monipuolisesti tarkastelemaan sitä. Tuon keskusteluun mukaan omia pohdintojani yhtenä näkökulmana ja kutsun ohjattavia itse hakemaan uusia näkökulmia ja mahdollisesti käytännön ideoita pohdittavaan aiheeseen.

Millainen työnohjaaja olen?

Olen saanut palautetta selkeydestä, lempeästä tavastani ohjata keskustelua ja innostavasta yhdessä ajattelemisesta. Koen osaavani hahmottaa hyvin kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä, tästä on hyötyä työnohjauksessa. Arvostus ja ihmisten oman toimijuuden kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä arvoja, joita pyrin noudattamaan kaikessa tekemisessäni.

Mitä työnohjausta tarjoan?

Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus sosiaali- ja mielenterveysalan ryhmä- ja yksilötyönohjauksesta. Teen sekä asiakastyön case-työnohjausta että työyhteisöjen työnohjausta.

Teen mielelläni myös live-työnohjausta, jolloin työntekijät voivat kutsua työnohjaukseen mukaan omia asiakkaitaan. Työnohjauksessa tarkastellaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyösuhdetta.

Koska olen pitkään kouluttanut työnohjaajia, tarjoan myös työnohjauksen työnohjausta. Työnohjaajana toimii usein aika yksin, oma työnohjaus on hyvä tapa kehittyä ja jaksaa työssä. Työnohjauksen työnohjaus voi tapahtua ryhmässä tai yksilöohjauksena. Voimme sopia tapaamistiheyden ohjattavien tarpeen mukaan ja tavata vaikkapa muutaman kerran vuodessa.

Koska olen kokenut työnohjaaja ja utelias oppimaan uutta, tulen mielelläni työnohjaamaan myös itselleni vieraille ja uusille aloille. Uskon voivani olla hyödyksi, koska olen nopea hahmottamaan kokonaisuuksia ja hyvä esittämään kysymyksiä. Opitaan yhdessä uutta!

Työnohjaus voi toteutua joko paikan päällä (pääkaupunkiseutu) tai etänä.

Scroll to Top